2. látomás 75 mit jelent. Govinda: Fehér felhők útja


Tegyél ki képet Mózesről és Illésről lásd Evangéliumi művészeti könyv []. Kérd meg a tanulókat, hogy magyarázzák el, ki Mózes és ki Illés, és milyen fontos dolgokat tettek ha a tanulóknak segítségre van szükségük, javasolhatod, hogy lapozzák fel a Kalauz a szentírásokhoz e prófétákról szóló szócikkeit. Magyarázd el, hogy Éliás valószínűleg egy olyan próféta volt, aki Ábrahám idején élt.

szembetegségek, amelyekben a látás romlik

Az Éliás nemcsak személynevet jelent, hanem olyan valaki megnevezése is lehet, aki előfutár vagy visszaállító lásd Kalauz a szentírásokhoz: Éliás ; scriptures. Oszd három csoportra az osztályt.

Javaslatok a tanításhoz

Mindegyik csoportnak jelölj ki egyet-egyet a táblán lévő táblázatban található három névből. Mondd el, hogy ezek a hírnökök mind papsági kulcsokat adtak át Joseph Smithnek és Oliver Cowderynek.

Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője A második, az első szakasznak: a hét egyháznak írt levelek bevezetője

2. látomás 75 mit jelent meg a tanulókat, hogy tanulmányozzák a nekik kijelölt név alatt felsorolt szentírásrészeket, és keressék ki, hogy mit állított vissza az angyali hírnök.

hangoskönyv a látás helyreállításához

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, mik Izráel összegyűjtésének a kulcsai, beszéljétek meg a következő kérdést: Napjainkban hogyan gyűjti az Úr gyermekeit a királyságába? Egészítsd ki vagy erősítsd meg a tanulók válaszait azzal, hogy felkérsz valakit a következő magyarázat felolvasására Russell M.

Liahóna, Milyen hatással van az életetekre az, hogy Mózes visszaállította a misszionáriusi munkát irányító kulcsokat? Ábrahám evangéliumának adományozási korszaka, melyet Éliás adott át Joseph Smithnek és Oliver Cowderynek, azokat az ígéreteket állította vissza, melyeket Ábrahámnak tett az Úr.

Hogy segíts a tanulóknak megérteni Ábrahám evangéliumának Éliás által visszaállított adományozási korszakát, kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő magyarázatot Bruce R. Éliás azt az ígéretet adja — melyet egykor Ábrahám, Izsák és Jákób is megkapott —, hogy a mai emberekben és magjukban minden nemzedék áldott lesz. McConkie elder szerint milyen ígéretek adattak Ábrahámnak?

látásforradalmi könyv

Miközben a tanulók válaszolnak, írd a táblán az Éliás nevével jelzett oszlopba, hogy celesztiális házasság és örök utódok. Mit jelent számotokra a celesztiális házasság és az örök utódok áldása?

Miért fontosak ezek számotokra? Ez az az összekötő hatalom, amely jelen van minden evangéliumi látás látásminőség. E magyarázatok értelmében milyen hatalmat, vagyis felhatalmazást állított vissza Illés? Miközben a tanulók válaszolnak, írd a táblán az Illés nevével jelzett oszlopba, hogy pecsételő hatalom, a templomi és a családtörténeti munkát is beleértve ebbe. Milyen áldásokat kaptatok a pecsételő hatalom visszaállítása révén?

McConkie, 3 vols. Az egyház elnöke, valamint a Tizenkét Apostol Kvóruma napjainkban továbbra is gyakorolja ezeket a papsági kulcsokat.

a látás kialakulása

Írd fel a táblára a következő hiányos kijelentést: A misszionáriusi valóban javítja a látást, az örök családok és a templomi munka kulcsai segítenek nekünk, hogy… Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Tan és szövetségek —16 -ot, és nézzék meg, hogyan egészíthetnék ki ezt a tantételt. E versek értelmében miért van szükség misszionáriusi munkára, örök családokra és templomi munkára? Miközben a tanulók válaszolnak, egészítsd ki a táblára felírt tantételt.

Válaszaik tükrözzék a következő tantételt: A misszionáriusi munka, az örök családok és a templomi munka kulcsai segítenek nekünk, hogy felkészüljünk az Úr második eljövetelére.

Account Options

Hogy segíts a tanulóknak megérteni ezt a tant, minden csoportnak adj ki egyet a következő kérdések közül, hogy gondolkozzanak el rajta: 1  Hogyan készíti fel az embereket az Úr második eljövetelére a misszionáriusi munka?

Elegendő idő eltelte után minden csoportból kérj meg egy tanulót, hogy mondja el, ő hogyan válaszolna a kérdésre.

Írd fel a táblára a következő kérdéseket, és kérd meg a tanulókat, hogy a füzetükben vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukban válaszolják meg ezeket: Eddig milyen áldásokban részesültetek a visszaállított papsági kulcsoknak köszönhetően? Mit tehettek azért, hogy segítsetek valaki másnak is áldásban részesülni e visszaállított kulcsok valamelyike által?

A Buddhist Pilgrim in Tibet. London, Toronto, New York, Fordította Horváth Erzsébet Kontrollszerkesztő dr. A költő látomása: előjáték a caparangi Vörös templomban 19 2. A guru látomása 24 3.

Elegendő idő eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy a gondolataikat beszéljék meg az egyik társukkal. Te is mesélhetsz arról, hogy mi módon áldotta és áldja meg az életedet e papsági kulcsok visszaállítása.

Govinda: Fehér felhők útja

Megjegyzések és háttér-információk Tan és szövetségek Ez az akkori körülmények között a legjobb esetben is valószínűtlen volt. Egy új világ vidéki területein elszórva élő maroknyi 2. látomás 75 mit jelent alkotta az egyház tagságát. Tan és szövetségek Ő vezette el Izráelt Egyiptomból Kánaán földjére. A Kirtland templomban kapott ezen látomás után nem sokkal Joseph Smith próféta e kulcsokat használva a világ minden részéről elkezdte összegyűjteni Izráelt. Kimball eldert és Orson Hyde eldert további misszionáriusok társaságában Angliába küldték, ahol a prédikálásuk révén közel kétezer léleknek segítettek Jézus Krisztus visszaállított egyházába gyűlni.

Lehetne-e ennél megfelelőbb nap az idők teljességének adományozási korszakában a feltámadás valóságának megerősítésére? Ez a hétvége a zsidók pászkaünnepével is egybeesett.

A zsidó családok Illés visszatérését várva már évszázadok óta mindig hagytak egy üres széket a 2. látomás 75 mit jelent. Tan és szövetségek — A pecsételés kulcsai egymáshoz fordítják az atyák és a gyermekek szívét James E. Ha ezt teszik, akkor az egyháztagok közötti kölcsönös tiszteletnek és megbecsülésnek ad majd tápot az ott fellelhető igazlelkűség.

Azonban ezek a szertartások csak akkor fejtenek ki jó hatást és lesznek termékenyek, ha a mindennapi életünkben is megmutatkoznak. Malakiás azt mondta, hogy Illés hatalma egymás felé fogja fordítani az atyák és a gyermekek szívét.

pospelov szemész

A szív az érzelmek lakhelye és a kinyilatkoztatás csatornája. Lásd Mal. Ez a pecsételő hatalom tehát a családi kapcsolatokban nyilvánul meg, a gondoskodó környezetben kifejlődő jellemvonásokban és erényekben, valamint a szeretetteljes szolgálatban.

Russell M.

Был ли запрет встроен Это исключало одну из возможностей. Ведь строители куполов вполне могли быть теми, кто изготовил робота и включил это табу в первичные инструкции машины. - Когда ты получил приказ. - спросил Элвин.