Csendélet különböző nézőpontokból


A kiállítás különlegessége, hogy a hazánkban a hagyományos művészeti ágak mellett kevésbé favorizált műfaj, a fotográfia mestereinek műveiből ad válogatást, ráirányítva a figyelmet arra az ellentmondásos helyzetre, hogy míg a fotó művészetként való elismertsége igencsak gyerekcipőben jár Magyarországon, nincs még egy olyan művészeti ág, amelynek nemzetközi vérkeringésébe az ország ennyi élvonalbeli alkotót adott volna.

Brassai: Bijou,zselatinos ezüst A szülővárosa nevét viselő Halász Gyula előszeretettel kapta lencsevégre Párizs "rejtett" arcát.

A fotókat kezdetben saját cikkei illusztrációjának szánta, majd hamar tudatosult benne: a fotó csendélet különböző nézőpontokból kor sajátos kifejezési eszköze, amellyeé többet el lehet mondani, mint az írott szóval. A Lélek és Test című kiállítást is e négy világhírű fotográfus műveire alapozták.

  1. Czene Márta: Tradíció adóvevő
  2. Жизнь не может возникнуть в безвоздушном пространстве - но она может развиться до форм, способных в нем выжить.
  3. A látássérült személyek mentális jellemzői
  4. Tarkovszkij látása elhalványul

Az egyes képek azonban nem az életműveken belül értelmezve, hanem szélesebb kontextusba helyezve kerülnek bemutatásra. A rendezői szándék szerint a kiemelkedő alkotók szerepe a hazai és egyetemes fotótörténetben jobban érzékelhető, ha felvételeik magyar és nemzetközi kortársaikéval együtt láthatók.

A kiállított művek tematikai és megfogalmazásbeli hasonlóságai vagy éppen különbözőségei mentén nyomon követhető a fotográfia saját kifejezőeszközeinek fejlődése is. Felismerhetővé válik, hogy míg az új képalkotó eljárás első képviselői a festészetet utánzó témák: csendélet, tájkép, akt- és portréfelvétel, valamint a több negatívból komponált allegóriák elkötelezett hívei voltak, a Az úgynevezett piktorialista mesterek, akik a fotográfiák kivitelezése során is a festői hatás elérésére törekedtek, lágy rajzolatot eredményező objektívet használtak, és viszonylag nagy kézügyességet igénylő módon, kis példányszámban, úgynevezett nemeseljárásokkal például pigmentnyomat, brómolajnyomat, szénnyomat stb.

Az as évek elején azonban az új témák hatására kialakult a fotográfia saját, csak rá jellemző eszköztára is: a különböző objektívek alkalmazásával, új nézőpontokból, más és más szögből, képkivágásokkal készülő képek esetében már nem az aprólékos, kézműves kidolgozás, sokkal inkább az egyéni látásmód lett a domináns.

Nő piros Ruhába — A Einsle — Egy ember a képládával — FG Wallomuller — Fiatal nő képmása — JN Ender — Fiatal nő képmása — JN Ender — — részlet Az os pesti árvíz — Csendélet különböző nézőpontokból Ranftl — A magyar anyag kapcsán írják, hogy több mint egy évszázada folyik a vita irodalomtörténészek, művelődéstörténészek és művészettörténészek között a biedermeier fogalmának jelentéséről: vajon korszakot, stílust, életmódot, vagy egyfajta mentalitást értünk-e rajta. A kifejezés a A képzőművészetben eszerint a valóság megfigyelésen alapuló, tárgyszerű ábrázolás, az egyszerűség, mértékletesség és bensőségesség jellemzi a biedermeiert… A kiállításunkon a biedermeiert tág értelemben, elsősorban korszakfogalomként használjuk, az itt bemutatott anyag mintegy kiegészíti a Szépművészeti Múzeum bécsi biedermeier tárlatát — írják a tárlat rendezői. Két Zrínyi-cégér — Warschag Jakab és Barabás Miklós Eötvös Józsefné mellképe — Barabás Miklós — Mayerffy Xaver Ferenc arcképe — Anton Einsle — Staffenberger Istvánné portéja — IJ Berger — körül A Lánchíd alapkőletétele — Barabás Miklós — Az írást illusztráló képek és a megnyitóról, illetve az anyagot bemutató szövegekből készített fenti összeállításunk talán jelzi, hogy a kiállítás érdekes lehet azoknak is, akik az elvontabb dolgokat szeretik. Az elinduláshoz fontos lehet, hogy ne csak a szavak, a szavak kapcsán kialakított eddigi ítéletek, előítéletek, hanem a kiállított alkotások alapján döntsünk.

A fény és árnyék kreatív alkalmazásával történő képfelépítést pedig tovább hangsúlyozta a zselatinos ezüst alapú fekete-fehér nagyítás. Horst P. Horst: Mainbocher fűző,zselatinos ezüst Horst drámai megvilágítású felvétele a Vogue magazin számára készült a második világháború előestéjén.

A legapróbb részletig megtervezett kép hogyan kell kezelni a látást és mit világ egyik legtöbbet idézett divatfotója lett. Ezek, a későbbiekben már szintén tradicionálisnak számító fotós műfajok a A fotósok ettől kezdve szerzőként jelentek meg, szubjektív elemekkel telített, önálló csendélet különböző nézőpontokból világokat, alkotói sorozatokat hoztak létre, amelyeket saját szerkesztésű kötetekben publikáltak.

A Szépművészeti Múzeum tárlatán az ilyen egyéni elképzelések és a hagyományos riporteri témák sajátos ötvözetét adják az ben alakult és máig is mindössze 36 tagot számláló Magnum fotóügynökség tagjainak felvételei.

csendélet különböző nézőpontokból

A kiállításon a nemzetközi és a hazai fotóművészet jeles alkotásai tematikai és kompozicionális megfelelések szerint kerültek egymás mellé. A rendezés — talán akaratlanul is — kiemeli, hogy míg a század elején a fotográfia saját kifejezési formáira rátalálva egyre inkább eltávolodott a képzőművészettől és egyre inkább önállósodott, a magyar fotósok egészen az as évek elejéig festői hatások felhasználásával operáltak.

csendélet különböző nézőpontokból

A hazai fotográfia bizonyos területein a fejlődés annyira elszigetelten vagy megkésett módon történt, hogy csak a rendszerváltás környékétől érdemes egyáltalán a nemzetközi tendenciákhoz való felzárkózásról  beszélni. Robert Capa: A spanyol milicista halála,zselatinos ezüst A Magnum fotóügynökség egyik alapítója szemtől szembenmegörökítette a harcoló katona halálának pillanatát, amely a német Stern folyóirat szerint "a spanyol polgárháború szimbóluma, később a háborúellenes mozgalom végső jelképe".

csendélet különböző nézőpontokból

Az alkotások nagy része a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjteményéből származik, és többségük látható volt a második felében az Ernst Múzeumban megrendezett M érték című kiállításon is. Bár a művek jelentős része annyira nagyszerű, hogy újra és újra megnézve is maradandó élményt nyújtanak, a tárlat igazi erősségét mégis a külföldi intézményekből többek között a New York-i MOMA, a párizsi Pompidou Központ, a kölni Ludwig Múzeum kölcsönzött fotográfiák jelentik.

Munkásságában összefonódik a művészi és a tudományos attitűd: alapvető festészeti, egyben általános vizuális problémákat jár körül; a látást, a térarányokat, a különböző nézőpontok, látószögek látványmódosító hatását vizsgálja. A perspektíva, a tér különféle hatásokra bekövetkező módosulása már főiskolás éveiben — is foglalkoztatta. Tértanulmányain a valóságos terek tárgyilagos ábrázolásától geometrikus absztrakciójukig jutott el. Leginkább a tér és a tárgyak fényviszonyoktól függő változásai érdekelték, a nézőpontok variálása, több enyészpont egy képen belül, a térrészletek kiemelése, újabb dimenziók teremtése tónusozással, színezéssel, vagy például a tükröztetés.

Horst Mainbocher fűző című, sokat reprodukált képe. Mindennek ellenére őszintén remélem, hogy a bemutató egy olyan folyamat kezdetének tekinthető, amely során a hazai közönség is pontosabb képet alkothat arról, hol is tart ma a fotográfia és milyen úton jutott el idáig. Lélek és Test.

csendélet különböző nézőpontokból

Kertésztől Mapplethorpe-ig, a fotográfia legnagyobb mestereinek szemével, Csendélet különböző nézőpontokból Múzeum,