Hogyan lehet fejleszteni a mágikus látást, Account Options


Mérlegelés Felfogás Gondoljuk csak el mai ésszel, hogy a bennünk élő istent ebben szemgyakorlatok rossz látás öt hajlékban találjuk meg! Ez aztán nem valami mesebeszéd, ezzel tényleg lehet egyről-kettőre jutni, ha használjuk eszünket, emberi lényegünket. Mezopotámia a csillagimádat országa.

A látható Világmindenség tulajdonképpeni megteremtője az Élő Értelem. A Nap és a Hold egy kozmikus szerkezet, a szféra alkotórészei. Ez a szféra vízikerékhez hasonlítható, felmeregeti a fényrészecskéket a Holdhoz és a Naphoz. A hónap első felében a megmentett fényrészecskék fényoszlopban emelkednek fel a Holdhoz. Ezt a Dicsőség Oszlopának nevezik.

A Hold tele lesz fényekkel, megduzzad és Teliholddá lesz. A fényoszlopról alkotott elképzelés, mely a Földről egészen az égig emelkedik, és felszálló fényrészecskékből áll, nem más, mint régi elképzelés a Előrehaladhat a hyperopia, mely halottak lelkéből áll, melyek szüntelenül az állócsillagok szférájába emelkednek.

Az anyagban meglevő fényrészecskék részben a növényvilágban, másrészt az ivarsejtekben találhatók.

Hogyan tudom kifejleszteni a telepátia/jövőbe látás/mágia képességét?

Az emberi férfi ivarsejt egyben Tűz-szubsztancia, és ebben megegyezik a Nappal, a Holddal és a csillagokkal. Érdemes összevetni a magyar mitológia Ipolyi Arnold által ismertetett világlátását a napistenhit emlékeivel, a manicheus és a zoroasztrikus kozmológiával, és mindezt a mai tudomány ismereteivel, a logikai vizsgálat eredményeivel.

Miért nem ismerjük manapság a régiek világlátását, rejtély, aminek feltárása más területre vezet. Annyi világosan látszik, hogy a tényszerű tudás növekedésével párhuzamosan csökken a káldeus, párthus, méd, és különösen a szkíta kultúra társadalmi szintű ismertsége az utóbbi évezredekben. Ma már a az évezredes káldeus, szkíta megnevezést is igyekeznek szalonképtelenné tenni, kivonni a forgalomból.

A múlt évezredben a germán krónikák a magyarokat gyakran párthusok néven emlegették a kérdés alaposabb történelmi megvilágítását lásd Grandpierre K. Endre műveiben. Érdemes itt megemlíteni, hogy az élet elméleti tudományának megalapozásában, úgy tűnik, a huszadik században is a magyaroké a fő szerep a világban.

Az elméleti biológia megalapozói közé tartozik Bauer Ervinaz életelv matematikai elméletének kidolgozója, Bertalanffy Lajosaz elméleti biológia másik jeles alakja, aki a rendszerelmélet filozófiai irányzatát is megalapította, amit azóta világszerte külön tudományágként tanítanak az egyetemeken.

Endre, logikai-oknyomozó, őstörténeti és tudatfilozófiai kutatásai és sok-sok más magyar kutató élet-központú tevékenysége.

Való igaz, hogy egyre fájóbb és sürgetőbb az élet igazságának visszaállítása a mai társadalom embertelen, élet-ellenes, anyagi érdekek uralmára épülő szemlélete helyére. Úgy tűnik, a múlt századi Petőcz Mihályon át egy évezredes életlátás ível át a hogyan lehet fejleszteni a mágikus látást méd-párthus-káldeus műveltségtől, a régi görögök egy hagyományőrző vonalán át a huszadik század magyarságával lényegi azonosságot mutatva.

A magyar kultúra minden vonalon mélyebb megalapozottságú, mint a nyugati kultúrkör népeié. Ez megmutatkozik a magyar nyelv ősiségében, logikájában, a magyar államalkotó képességben, az önszerveződés logikájában, az ősi magyar jogrendben, iskolarendszerben, az ősmagyar vallás képzeteiben.

A magyar ősállam minden jel szerint a Kárpát-medencében jött létre, még az Attila és Nimród előtti ősidőben. Endre: Őshazakutatás. Isten szava a magyar nép szava. Az ősi magyar népfelségjog virágzása és hanyatlása, Kézai Simon Gesta Hungarorumában találjuk erre vonatkozóan az egyik legbiztosabb nyomot. Próbáljon meg ma bárki személyesen részt venni az országgyűlésen! Fegyveres őrök, a hatalom akadályozza meg.

A nyugat-európai jogrend a hatalom nép-felettiségére épül, a magyar a nép felségjogaira. Az európai jogrend a hatalmasok érdekeinek kiszolgálását szolgálja, az eredeti magyar jogrend minden magyar közvetlen részvételével a nép közvetlen részvételével kialakított döntések végrehajtását.

Ugyanez a szembeötlő különbség érhető tetten az iskolarendszer kialakulásában. A nyugat-európai iskolarendszer az államvallássá tett kereszténység érdekeinek kiszolgálásra létrehozott szerzetesrendeken alapszik.

Ennek a nyugati iskolarendszernek nincs közvetlen elődje, a papság, a klérus hatalmának megszilárdítása és kiterjesztése volt a fő cél. Azóta ez a hatalom-szolgálat a papságtól áttevődött a polgárság, majd a nagytőkések hatalmának szolgálatára. Ezzel magyarázható a nyugati iskolarendszer hihetetlen értelem-ellenessége, embertelen szemlélete. Hiszen hogyan szabad jellemezni egy olyan iskolarendszert, aminek alapfelfogása az önálló gondolkodás megszüntetése, maradékának előírt, szűk keretekbe kényszerítése.

Spirituális Képességek

Hogyan lehet fejleszteni a mágikus látást gyerekeket nem gondolkodni tanítják, hanem mint robotgépeket programozzák ismeretek elsajátítására, és bizonyos feladatok megoldására. A gyermekeket, szüleiket nem kérdezik meg, mi érdekli őket, mit tartanak fontosnak, mit szeretnének tanulni, hogyan lehet önálló gondolkodásukat fejleszteni.

Kész helyzet elé állítanak mindenkit: ez van, biflázz, magolj, önálló értelmed kikapcsolásával robotolj egy életen át. Ha mégis kivételesen megkövetelnek némi önálló gondolkodást, mint a matematikában, fizikában, csak előírt szempontok szerint gondolkodhatsz előírt irányokba. Ez pedig nem más, mint a munkahelyek alap-eljárása: nem kérdezik meg az oda felvételizőket, mit szeretnének dolgozni, mit szeretnének tenni életük fő színterén. Kíméletlen, hatalmi eljárás ez, ami emberteleníteni igyekszik az embert, prostituálni, alávetni a hatalmi gépezetnek.

De milyen volt a magyar iskolarendszer? Ennek még nyomát is igyekeztek kiirtani, mintha egy ellenséges fajt akarnának csírájában megfojtani.

Belső látás I.

Mégse sikerült ezt véghezvinni. Fennmaradtak nyomok a káldeusok akadémiáiról. A gergely-járás a magyar iskolarendszer népi eredetéről beszél. Népi eredetű is lehet az iskola? Nemcsak felülről, hatalmi szóval lehet létrehozni iskolákat, a hatalmi érdekek kiszolgálására?

A jövőbe látó képességedet úgy fejlesztheted, hogy ma veszed meg a holnapi újságot. Gondolattal nagyon sokan tudunk ajtókat nyitogatni, én pld. Gyakorolj sokat!

A magyar iskolarendszer tehát alulról szerveződő, népi jellegű kellett legyen. De milyen elvek alapján szerveződhetett?

Az iskola szerveződése nem követhetett más, mint természetes elveket.

hogyan lehet fejleszteni a mágikus látást a látás lecsökkent, a szem pedig vizes

Természetes szerveződési elv az egy közösségben élők tanítása, képzése, az értelem nyiladozásának közösségi elősegítése. Mai szóval, a helyi közösségek önszerveződése természetes alapot ad a népi iskoláknak.

hogyan lehet fejleszteni a mágikus látást Bates látás helyreállítása táblázatokban

És ez a területi szerveződési elv következetesen vezet el a képességek szerinti oktatáshoz. Minden közösségben nevelkednek fel kiemelkedő képességű emberek, akik aztán a nagyobb közösségekben, a törzsi, nemzetségi, és nemzeti közösségek kiemelkedő alakjainak közösségi, nemzeti iskoláihoz juthatnak el. A hogyan lehet fejleszteni a mágikus látást képességűek kiválogatódása aztán természetszerűleg vezethet el egy olyan szintig, ahol már inkább egymástól tanulhatnak, mert már minden tudást megtanultak, amit az öregektől tanulhattak, s rajtuk a sor, hogy a nemzeti tudást tovább gazdagítsák.

A tisztánlátás Valamennyi magasabb képesség az emberiség eredendő sajátja, mint például a tisztánlátás képessége is, ami minden egyes emberben látensen megvan, ezzel születünk.

Az ilyen tanulók már nem csupán tanulók, inkább alkotók, tovább-alkotók, a népi kultúra felnőttszámba menő tovább-vivői. Így tehát természetszerűleg vezet el a nemzeti önképzés az egyes foglalkozási ágak tömörülésébe, ahol az alkotók egymást inspirálva alakítják ki közösségi életüket, alkotómunkájukat, munkatevékenységüket.

A népi iskolák képzése által kiemelkedő képességűek újabb szinten szerveződhetnek. A képesség szerinti szerveződés egy szint felett ismét összekapcsolódhat a természetes, hely szerinti szerveződéssel.

  1. Auralátás Bevezető Ez az iromány remélhetőleg választ ad az aurát körülölelő számtalan kérdés többségére és szétoszlatja az aurával kapcsolatos tévhiteket.
  2. Címlap Belső látás I.
  3. Spirituális Képességek
  4. Javítja a látásvizet

És itt domináns hyperopia olyan nyomra bukkanunk Magyarországon, aminek az ókori Nyugaton nem találjuk párját.

Fennmaradtak ugyanis emléknyomok arról, hogy a régi magyaroknál regős-falvak léteztek pl. Regős-falvahogy a magyar mágusok egységes rendbe szerveződtek. Csak az újabb időkben jutott el az európai gondolkodás odáig, hogy a kiemelkedő tehetségeket hely szerint is egységbe, egy településbe is érdemes szervezni, mert ez elősegíti fejlődésüket.

A tisztánlátás

Ilyen felismerések nyomán jött létre — hatalmi szóval — a szovjet Akagyemgorod Szibériában. A mai Magyarországon a magyarság önszerveződése hihetetlen mértékben szorítódott hátra a közéletben.

Ha nem akarjuk, hogy fejünk fölött döntsenek minden életfontosságú kérdésben, újra csakis az önszerveződés segíthet. A magyar államot a magyar népnek, a magyar nemzetnek kell megszerveznie. Ebben pedig az önszerveződés az utóbbi évezredénél lényegesen nagyobb, döntő szerepet kell játsszon.

Endre,Mióta él nemzet e hazán? Grandpierre K. Endre,Tízezer éves küzdelem hazánk megtartásáért Grandpierre K.

hogyan lehet fejleszteni a mágikus látást korai rövidlátás

Endre,A látás zavarok ősvallás történelmi alapjai Grandpierre K. Endre,Istennyomok hétölnyi por alatt. Az élet vallása Grandpierre K. Endre,Történelmünk központi titkai sorozat, IV.

Az ősi magyar népfelségjog virágzása és hanyatlása. Endre,Istennyomok hét ölnyi por alatt I. Amit a magyar ősvallásról tudni kell, Istennyomok hét ölnyi por alatt II. Ein Versuch die Höchte aufgabe der Philosophie zu lösen. Leipzig, F.

hogyan lehet fejleszteni a mágikus látást kecsketej a látás helyreállításához

Press, New York — London. Szent-Györgyi, A. Science,