Különböző nézőpontok kombinálása. Az agilitás csapatsport – avagy az agilis “személyiség” mítosza


Sokszor önmagában is tökéletesen elegendő kutatási módszer, más esetekben viszont a kvantitatív kutatással kombinálva érhető el a legjobb eredményt. Gondoljunk csak arra, hogy működőképessé kell tenni, mondjuk, egy szolgáltatásunkat vagy egy reklámfilmünket, amivel hiába próbálkozunk már egy ideje, hatástalan maradt.

DIGITRANS - Egységek

Ilyenkor hiába kerül egy X a tetszést firtató kérdőív NEM rubrikájába, és ugyanez a figyelemfelkeltést vizsgáló kérdés mellé, ettől még fogalmunk sem lesz arról, mihez kezdjünk kevésbé jól sikeredett elképzelésünkkel.

A kvalitatív kutatás legfontosabb célja, hogy megértse a gondolkodást. Abban segít, hogy feltérképezzük a megkérdezettek véleményét, indítékait, viselkedését, érzelmi és racionális viszonyulásait az adott termékkel, szolgáltatással, témával kapcsolatban.

Az agilis személyiség Nemrég egy konferencián jártam, ahol az egyik előadó arról mesélt, hogy szerintük milyen személyiség jellemzőkkel rendelkezik az agilis ember. Egy általam nagyra tartott pszichológus kollégám volt, aki még az egyetemen tanított személyiség lélektant, így adok a szavára, ezért nagyon kíváncsi voltam rá mit mond. A mondandója lényege az volt, hogy szerinte leírható a személyiségjegyeknek az a kombinációja, amellyel ha rendelkezik valaki, akkor ő agilisnak nevezhető, mert úgy viselkedik, mint akit külső megfigyelők agilisnak neveznének. Kicsit körmönfont a megfogalmazás, de a lényeg: van olyan, hogy agilis ember. Na várjunk csak!

Mindig kis mintával dolgozik, és nagyon fontos, hogy a lehető legpontosabban sikerüljön meghatározni a célcsoportot. Ugyanis csak ebben az esetben tudunk releváns információkhoz jutni.

Viszont ha jól sikerült megoldanunk ezt a feladatot, akkor nagyon értékes információkhoz jutunk arról, mit is tegyünk azzal a bizonyos reklámfilmmel kapcsolatban. Megtudjuk, miért különböző nézőpontok kombinálása, miért nem, mi a jó benne, mi a rossz, mennyire figyelemfelkeltő, vagy miért nem az, akár ötleteket is kaphatunk ahhoz, hogy miként lehetne jobbá, érdekesebbé, egyedibbé, a célközönség számára vonzóbbá tenni.

A kvalitatív kutatás tehát azzal foglalkozik, hogy a lehető legmélyebben feltárja az emberek gondolkodását, nézeteit, érzelmeit.

munkahely a látáshoz

Bepillantást nyerhetünk a tettek mozgatórugóiba, a döntéshozatali folyamatba, megismerhetjük a választásokat befolyásoló tényezőket. Ez a kutatástípus — egy konkrét probléma feltárása, megoldása mellett — ugyanakkor arra is tökéletes, hogy kiinduló információkat szolgáltasson például egy piacfeltáró alapkutatás számára.

Történeti és politikai pszichológia

Képes meghatározni azokat a területeket, kérdéseket, témákat, amelyeket majd a kvantitatív kutatás tárgyává érdemes tenni, illetve azzal a módszerrel kell ellenőrizni. A két módszer kombinálásával tehát különböző nézőpontból tudjuk megvizsgálni ugyanazt a problémát, ráadásul nem pusztán statisztikailag megbízható eredményeink lesznek, de a téma mélyebb megértésének birtokába is jutunk.

A kvalitatív kutatás két alapvető módszere a fókuszcsoportok és a mélyinterjúk.

  • Az attribúció, a kockázattal számoló döntés, az információk kiugró jellege, az információfeldolgozás folyamata, az érzelmek kapcsolata az információkezeléssel — mind megannyi kulcsfogalom a kognitív irányzat gondolati építkezésében és irodalmában, amelyek alkalmazhatóak a politikai információk területén is, különös tekintettel a politikai jelöltek észlelésére és értékelésére.
  • Amikor a „miért” kerül előtérbe… – a kvalitatív piackutatásról

A fókuszcsoportoknak is több fajtája van, akár a különböző nézőpontok kombinálása számát, akár a csoport időtartamát tekintve. A téma függvényében szervezhető 4 fős, ún.

  1. Задолго до заката в лесу стало так темно, что двигаться дальше было просто немыслимо.
  2. Hogyan kell javítani a látást

Van, hogy másfél óra is elegendő a téma alapos körüljárására, és van, hogy akár 4 vagy több órás, extended csoportra van szükség. Legyen akármilyen is a csoport típusa, abban mindegyik megegyezik, hogy ezek kötetlen légkörű beszélgetések, amelyek során különböző nézőpontok kombinálása résztvevők alkalmat kapnak nehezen megfogalmazható véleményeik és érzéseik korlátok nélküli kifejtésére.

rossz látásmódú harcművészetek

A technika az emocionálisan színezett, töredékes vélemények felszínre kerülését szolgálja, betekintést nyújtva a válaszadók témával kapcsolatos preferenciáiba, averzióiba és attitűdjeibe. A különböző nézőpontok kombinálása helyzet facilitáló hatása ezen túl elősegíti a vita lehetőségét és a bizonytalanabb asszociációk megfogalmazását. A beszélgetést a moderátor vezeti, aki a kutatás témájára vonatkozó kérdéssor guide segítségével, ahhoz szorosabban vagy lazábban igazodva irányítja a beszélgetést.

labda a látáshoz

A diszkusszió során azonban nemcsak az elhangzottak szolgálnak információul, hanem a résztvevők testbeszéde, viselkedése, viszonyuk egymáshoz, illetve a témához is beszédes lehet. A moderátornak fontos pontmasszázs a látás helyreállításához van abban, hogy a beszélgetés során laza, kötetlen légkör jöjjön létre, amelyben a válaszadók feloldódhatnak, és őszintén kinyilváníthatják a véleményüket.

A fókuszcsoport további előnye, hogy a résztvevők egymást inspirálják, bátorítják, a különböző vélemények gondolatébresztőként is szolgálhatnak, az ellentétes álláspontok ütköztethetők, ami újabb értékes adalékkal szolgál a vizsgált témához.

hogyan lehet javítani a látást a jógával

Nem utolsósorban arra is lehetőség nyílik, hogy a megfigyeljük a csoportrésztvevők közötti különbségeket, akár meg is határozzunk, például fogyasztói típusokat. Vannak azonban olyan esetek, amikor a fókuszcsoport nem működhet sikeresen.

Account Options

Gondoljunk például a bizalmas, intim jellegű témákra, vagy olyanokra, amelyekkel szemben túl erősek a társadalmi normák, elvárások. Különböző nézőpontok kombinálása maga a célcsoport is lehet érzékeny: vezetők, magas pénzügyi, társadalmi státuszú célcsoport, amelynek tagjai státuszuk, elfoglaltságaik, életmódjuk stb. Ráadásul ez a különböző nézőpontok kombinálása nem szívesen tárulkozik ki mások előtt, ezért ilyenkor a mélyinterjús módszert hívjuk segítségül, ami optimális keretet biztosít őszinte véleményük mélyebb megismeréséhez.

A mélyinterjús helyzet olyan szituáció, amelyben a külvilágnak szánt vélemények mögé láthatunk. A csoportos helyzetben fellépő konform viselkedésre való törekvés az egyéni interjús helyzetben így kiküszöbölhető.

Az ilyen helyzet — természeténél fogva — sokkal intimebb, közvetlenebb légkör megteremtésére ad lehetőséget, aminek köszönhetően nagyon alapos, mélyreható, őszinte, részletes egyéni válaszokat tudunk kapni a beszélgetés átlagosan egy órája alatt.

Ilyenkor a kérdezőnek kicsit pszichológussá vagy coachcsá kell válni, hiszen a legfontosabb annak a nyitott, érdeklődő és elfogadó légkörnek a megteremtése, amiben a válaszadó komfortosan és biztonságban érzi magát, és őszintén tudja elmondani a véleményét, gondolatait, érzéseit.

Digitális üzleti modell alapú vízió elkészítése

A kvalitatív kutatás a mélyreható beszélgetésen túl különböző módszereket is segítségül hív, hogy megkönnyítse a résztvevők számára a véleményük megfogalmazását, a moderátor számára pedig a válaszadók alaposabb megértését. Az ún. A megfogalmazott vélemény pedig nem más, mint a válaszadóra jellemző gondolatok, érzelmek megnyilvánulása.