Látomás 20 ilyen, Ezekiel könyve (Ez) | JEGYZETEK A KATOLIKUS BIBLIÁHOZ | Kézikönyvtár


Ez a rész a 18; 33,szal együtt fejlődést jelent az Ószövetség erkölcsi tanításában.

Látomásban az Úr elragadta Ézsaiást a mennyei trónterembe, ahol a próféta magát Istent látta, egy „magas és felemeltetett" Ézs trónszéken ülve. A mennyei trónteremről kapott látomásában Ézsaiásnak lenyűgöző látványban volt része.

látomás 20 ilyen

Látta Isten palástjának az uszályát, amint betölti a templomot. Látott továbbá hatszárnyú, repülő lényeket, akiket szeráfoknak neveztek.

látomás 20 ilyen

Hallotta, amint Isten imádására szólítják egymást. Hangjuktól, ami igencsak erőteljes lehetett, az ajtófélfák megrázkódtak, és a templom betelt füsttel.

látomás 20 ilyen

Hasonlítsuk össze Ézsaiás látomását olyan bibliai személyekével, akik szemtől szemben láthatták Istent 2Móz ; Bír ; Jób ; Jel ! Mit tettek mindannyian?

látomás 20 ilyen

Milyen fontos tanulságot vonhatunk le reakciójukból önmagunkra és a Teremtővel való kapcsolatunkra nézve? Ézsaiás így kiáltott fel, látva a látomást a „Királyról, a Seregek Uráról": „Jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan ajkú nép közt lakom!

A héber kifejezés damahlátomás 20 ilyen a Bibliánk így fordít: „elvesztem", annyit jelent: „kivágják", „végét vetik". E szó azt adja értésünkre, hogy Ézsaiást teljesen lesújtotta ez az élmény. A látomás Istenről rádöbbentette arra, hogy milyen is volt ő valójában, a Teremtőhöz képest.

látomás 20 ilyen

Mi váltott ki ilyen reakciót, amikor valaki látomásban meglátta Istent? Vajon jobban megértjük ezáltal, hogy miért kellett Jézusnak emberi testben eljönnie Istent bemutatni?

látomás 20 ilyen