Melyik kéreg felelős a látásért. Tartalomjegyzék


Melyik kéreg felelős a látásért kérgi információfeldolgozás első lépései: a sztriatális kéreg A sztriatális kéreg felépítése és feladatai A vizuális információ kérgi feldolgozása az agy posterior pólusán található sztriatális kéreggel kezdődik. A sztriatális kéreg,[ 3 ] más néven az elsődleges látókéreg jelölése általában V1 a Broadman-féle citoarchitekturális felosztás es áreája.

Legnagyobb része az occipitális lebeny mediális felszínén, a fissura calcarina két partján és az occipitális lebeny posterior pólusán helyezkedik el. Akárcsak a neokortex többi része, a V1 vastagsága is kb.

melyik kéreg felelős a látásért módszer a látás kezelésére

A rétegek száma igazából több, mert a IV. Az elsődleges látókéreg rétegei közötti információ-szállítás párhuzamos projektív rendszerek mentén valósul meg l.

A rendszer kiindulópontja a IV. Az M- és a P-neuronok axonjainak végződése itt is elkülönül.

Az agy- és a gerincvelő felépítése

Ez az ún. Az M-projekció feladata elsősorban a háromdimenziós képalkotás és a mozgásérzékelés A V1 neuronjainak funkcionális szelektivitásáról részletesebben a 4. A III. Mindkét régióra jellemző a IVCβ rétegből érkező P-sejtes input. Ez, az előbbivel analóg módon, a P-projekció.

Navigációs menü

A P-rendszer azonban két részből áll. Az egyik, a III.

melyik kéreg felelős a látásért jó látással tanulni

A P-projekció másik része pedig a pacasejtekhez kapcsolódik, és feladatát főleg a színérzékelésben látja el. Mind a három projekciós rendszer, megtartva az elkülönülést, tovább folytatódik az extrasztriatális területeken is. Forrás: Schwartz, 5. A V1 főbb sejttípusai és funkcionális szelektivitásuk A V1 sejtjei funkcionális szelektivitással homályos látás és szemfájdalom. A P- és M-pályarendszerek mentén, a V1 funkcionálisan specifikus sejtjei regisztrálják a téri orientációra, a mozgás irányára, a binokularitásra, illetve a színekre vonatkozó információt.

A V1 sejtjei közül vannak olyanok, amelyek szigorúbb specializációval jellemezhetőek, és vannak olyanok, amelyek tágabb feladatkörrel rendelkeznek.

Az emberi agy felépítése

Az előbbi az egyszerű sejtek, az utóbbi a komplex sejtek működésére vonatkozik. Mindkét sejttípusra jellemző, hogy elsősorban megfelelő téri orientációjú szélekre, illetve vonalakra mutatnak aktivációt. Az orientációt, illetve a mozgás irányának detekcióját a kérgi neuronok receptív mezejének alakjában bekövetkező változás teszi lehetővé.

Az előbbiekben láthattuk, hogy a retinális ganglion- sejtekhez tartozó receptív mezők alakja koncentrikus 4. Ezzel szemben a V1 orientáció-specifikus melyik kéreg felelős a látásért nyújtott formájú receptív mezővel rendelkeznek, amelyek már alkalmasabbak az ingerek irányának regisztrálására. Ez az egyszerű sejtek esetében azt jelenti, hogy az egyes sejtek akkor mutatnak maximális aktivációt, ha az adott inger — például egy él vagy egy határvonal — pontosan illeszkedik a sejt receptív mezejére.

Bevezetés a neuropszichológiába

A komplex sejtek funkcionalitása nem ennyire szigorú. A komplex sejteknél is fontos az adott inger orientációja, de gyakorlatilag mindegy, hogy az inger a sejt receptív mezejének melyik részére vetül. Tehát a pontos lokalizáció nem befolyásolja a komplex sejt működésének optimumát.

melyik kéreg felelős a látásért helyreáll a látás

Egy további különbség, hogy míg az egyszero sejtek az álló, vagy lassan mozgó kontúrokat preferálják, addig a komplex sejtek egy adott irányba mozgó kontúrra reagálnak. A V1 sejtjei közül több sejt az inger hosszára is érzékeny. Ezeket a neuronokat eredetileg egy különálló neurontípusként — hiperkomplex sejtként — jegyezték, de mivel a hosszérzékenység egy viszonylag általánosnak mondható tulajdonság a V1 neuronjainak körében, ma már a hiperkomplex sejteket általában nem tekintik önálló kategóriának.

melyik kéreg felelős a látásért látás nulla egy

Az orientációszelektivitáson kívül a binokularitás is egy fontos jellemzője a V1 neuronjainak. Egészen az elsődleges látókéregig a vizuális információ monokuláris egyszemes módon halad, vagyis az egyes kéreg alatti sejtek mindig csak az egyik szemből kapnak információt.

A két szemből érkező információ integrációja azonban elengedhetetlen a 3 dimenziós környezet reprezentációjához. Ennek az első lépése valósul meg a V1 binokuláris neuronjai által.

A binokularitás a neuronok szintjén azt jelenti, hogy a sejt mindkét szemből érkező ingerületre reagál, ráadásul erősebb aktivációt mutat, ha mindkét szemből egyszerre érkezik ingerület. Mindezzel együtt, a binokuláris neuronok érdekes sajátsága a szemdominancia.

A kifejezés arra utal, hogy bizonyos binokuláris neuronok szempreferenciával rendelkeznek, tehát erősebb aktivitást mutatnak a bal vagy a jobb szemből érkező ingerületre.

Végezetül, a sejtszintű funkcionalitásnak egy további eleme a színszelektivitás is. A V1 szintű színérzékelés a III. A sejtek jellegzetessége, hogy nem mutatnak orientációszelektivitást, de receptív mezőjükre szín opponencia jellemző.

Agyféltekék

Ez általában ugyanúgy melyik kéreg felelős a látásért meg, mint a retinális P ganglion sejteknél, vagyis a központi és környéki rész opponens színekre érzékeny, és így a szín aktiváló vagy gátló hatása attól függ, hogy a receptív mező központi vagy környéki részét ingerli-e pl.

Hubel és Wisel, Az egyes jellegek párhuzamos feldolgozásának fontos neuropszichológiai jelentősége van. Ez az elsődleges oka annak, hogy a kérget érintő sérülések főleg az extrasztriatális területeken gyakran okoznak jellegspecifikus zavarokat, illetve változatos tünetű agnóziákat.

Az első képek arról, hogyan lát az agy [origo]

A sztriatális kéreg topográfiája Akárcsak a kéreg alatti vizuális központokra, a Melyik kéreg felelős a látásért is jellemző a retinális topográfia megőrzése, a retinotopikus eloszlás.

Mivel a V1-be érkező P- és M-sejtek axonjai továbbra is elkülönülnek, akárcsak a CGL esetében, több egymással átfedő retinális térkép keletkezik. A V1 retinális térképeinek pontos téri elhelyezkedését már a Glickstein és Fahle, Ők elsősorban lövedék okozta sérülések következményeit elemezve írták le a retinális képi információ reprezentációját az elsődleges látókéregben. Az ezekből a korai munkákból is következő V1-topográfiát mutatja be a 4. Ez alapján elmondhatjuk, hogy az elsődleges látókéreg felső területe — a fissura calcarinát határoló felső gyrus — felelős az ellenoldali látómező alsó felének reprezentációjáért.

Az első képek arról, hogyan lát az agy

Míg az elsődleges látókéreg alsó területén — a fissura calcarinát határoló alsó gyrus — történik az ellenoldali látómező felső területének reprezentálása. Mindemellett a fovea, a vizuális fixációnk központja, az occipitális lebeny pólusára vetül. Innen kiindulva, azokat a neuronokat, amelyek a látómező horizontális meridiánjára az a terület, amely foevától horizontális irányba a periféria felé írható le reagálnak az occipitális pólustól befelé haladva, a fissura calcarina mentén találjuk.

Míg a vertikális meridián az a képzeletbeli, függőleges vonal, amely a látómező jobb és bal felét osztja ketté a horizontális meridián alatt, illetve felett fut[ 4 ].

Az oldalhasadék fissura lateralis egy mély hasadék, amely főleg az agyfélteke alsó és oldalsó felszínén van.

Az elsődleges látókéreg V1 retinális topográfiája Forrás: Fahle, A V1-es área az occipitális lebeny posterior pólusán, a fissura calcarina mentén található. A fovea közvetlenül az occipitális lebeny pólusára vetül, a látómező horizontális meridiánja pedig a fissura calcarina alsó, illetve felső partját fedi le bővebben lásd a szövegben Már a A retinális kép torzulása itt is, akárcsak a kéreg alatti struktúrák esetében, a központi látótér túlhangsúlyozását jelenti a perifériális látóterületek rovására.

Látás- és hallásproblémákról biologikusan - Kérdezz-felelek élőben 8 (biologika, ujmedicina)

Az elsődleges látókéregnek ezt a tulajdonságát kérgi nagyításnak nevezzük. A mai vizsgálati módszerekkel egész pontosan meg lehet becsülni a kérgi nagyítás mértékét. A kérgi nagyításnak a következménye, hogy a V1-et ért sérülések nagyon gyakran a látás szempontjából legfontosabb, foveális éleslátást érintik.

Két részre osztható, ezek: a köztiagy diencephalonez adja a belső részt, és a végagy telencephalonamely a két agyféltekét hemispherium cerebri képezi. Felszínét megnöveli az, hogy meggyűrődve tekervényeket, gyrusokat képez, amelyeket hasadékok és barázdák választanak el egymástól.

De ennek súlyosabb következményeit ellensúlyozza az a tény, hogy a foveális területekhez tartozó neuronok kisebb receptív mezővel rendelkeznek, ezért az erre a területre eső léziók általában kisebb szkotómák kialakulásához vezetnek. Az orientációszelektivitás eloszlása és plaszticitása Az elsődleges látókéreg neuronjainak egyik legfontosabb jellemzője az orientációszelektivitás. A sejtek szelektivitása azonban nem statikus, hanem plasztikus eloszlást mutat.