Milyen látomás százszázalékos. Demos Shakarian: Új életstílus « FGBMFI


Kilencvenhárom országban vannak csoportjaink. Ma már hetvenmillió katolikus beszél nyelveken, és e szellemi megnyilvánulás gyökerei az Indiana állambeli South Bend-i csoportunkra vezethető vissza. Egy nem régen New Orleansban tartott karizmatikus konferencián, a világ gyakorlatilag minden nagyobb karizmatikus mozgalmát képviselő összejövetelen egy gyönyörű plakettel ajándékoztak meg engem.

Ez állt rajta: -A Teljes Evangéliumi Üzletemberek Szövetsége az a szál, amely a világ karizmatikus mozgalmait átszövi.

Két csodálatos történetet mond el a Márk Evangéliuma ebben a szakaszában: a galileai "tengeren" kitört vihar lecsendesítésének, és a Gadara városka közelében élő "ördöngős" ember meggyógyításának a történetét. Mindkettő nyilván úgy élt Jézus tanítványainak az emlékezetében, mint különösen szemléletes bizonysága az Ő isteni hatalmának, amely előtt semmi sem volt lehetetlen. Olvastunk már eddig is számos csodatételéről, de azokat mind embereken hajtotta végre.

Mindenki integetni kezdett a kezével, s hallani akart az új hullámról. A terem elcsendesedett. A szentség nem túl népszerű téma, még a —vallásos- körökben sem. Érezni lehetett, hogy az emberek fészkelődni kezdenek a helyükön.

DR. VICTOR JÁNOS: PRÉDIKÁCIÓK

Itt az idő, hogy az Ördögnek néhány újabb monoklit szerezzünk a szeme alá. Higgyétek el, számomra Jézus sokkal valóságosabb ma, mint eddig bármikor! Az emberek felálltak a székükről, és dicsérni kezdték Istent, és a találkozó véget ért.

Dicsőség Istennek milyen látomás százszázalékos. Hálát adok Istennek minden emberért, felnőttért és gyermekért, akit valamilyen módon megérintett Isten szeretete, Isten megbocsátása és Isten megváltó kegyelme a szövetség révén. De ma, ebben az órában, ez nem elég! Amikor Jákób kinn a pusztában imádkozott, elaludt, s párnaként egy követ tett a feje alá. Az Úr látomást adott neki. Ó 1Móz látás elutasítja a videót, Jákób egy erőteljes, életét megváltoztató látomást kapott Istentől.

Semmi, amit Jákób tenni tudott, nem vihette volna előre a látomás megvalósítását, és semmi, amit más emberek tenni tudtak, nem gátolhatta volna meg azt.

milyen látomás százszázalékos

Amikor Jákób Lábánnál, a világtörténelem talán legigazságtalanabb főnökénél szolgált, Isten gondoskodott arról, hogy Jákób diadalmaskodjon és gyarapodjon! Mikor azt mondta: A pettyegetettek legyenek a te béred, a juhok mind pettyegetetteket ellenek.

Demos Shakarian: Új életstílus « FGBMFI

Ha azt mondta: A csíkos lábúak legyenek a te béred, a juhok mind csíkos lábúakat ellenek. Úgy érzem, az én életem sok tekintetben hasonlít Jákóbéhoz. Isten adott nekem egy látomást sok százmillió arcról, és azt mondta: -…a Föld minden nemzetsége- az FGBMFI keresztül áldatik meg az utolsó időkben. És amit Isten ez idáig tett, az valóban nagy dolog.

  • A kanyaró szövődményei látásra
  • Szemészeti dakriociszisztitisz

Hetvenmillió, Szellemmel betöltekezett katolikus — Szellemmel betöltekezettek és nyelveken beszélők — nagyon nagy eredmény. A látomás csak most kezdődik! Isten angyalokat küldött, akik fel- és lejártak a mennyei létrán, hogy szolgáljanak. Isten elküldte az angyalait, hogy változtassák át Lábán állatait a pettyegetettekről csíkos lábúakra! A Szellem ma is hatalmasan működik. A Jákób által látott mennyei létrát ma felváltotta Jézus Krisztus keresztje — de az a fakereszt még ma is az égbe nyúlik.

Isten a milyen látomás százszázalékos angyalait most is elküldi, hogy fel-le járjanak azon a kereszten, hogy képessé tegyenek bennünket az Ő végidőbeli céljának megvalósítására. Az Úr azt mondja nekem: — Demos, készítsd fel az embereimet. Nagy jeleket akarok küldeni, csodálatos dolgokat, nagy csodákat a Földre.

Készítsd hát fel Őket. Bármilyen hatalmas is volt, amit Isten az életemben véghezvitt, szeretném elmondani nektek, hogy az utóbbi időben több csodát láttam, mint egész életemben! Isten nem fog várni egy percet sem.

Egy hozzászólás “Demos Shakarian: Új életstílus”

Amit meg akar tenni, azt most a látás gátlása megtennie. Milyen látomás százszázalékos is a közé a két és fél milliárd közé tartoznak, akik még nem hallották az evangéliumot. A gondolattól, hogy több mint kétmilliárd lélek pokolra kerül, sírnom kellett. Mikor teszel már valamit?

Miközben imádkoztam, Ő ezt mondta nekem: — Fiam, rád várok. Hogyhogy rám vársz? Én azt hittem, hogy már azt cselekszem, amit Isten akart, hogy cselekedjek, így a kijelentése nagyon meglepte a szellememet. Nekem úgy tűnt, már mindent elvégeztem. Neked adtam a hatalmamat. Neked adtam a képességemet. Neked adtam mindent, amit adhattam.

Én már nem tudok többet adni neked. Nos, ezt kellett hallanom. Imádkozni kezdtem. Két éven át éjjel és nappal sírtam és kértem Istent, hogy bocsássa ki a Szent Szellemét, mint ahogy a Clifton milyen látomás százszázalékos idejében tette. Az az épület annyira zsúfolásig telve volt emberekkel, hogy a tűzoltóság is kijött, és megparancsolta az étterem tulajdonosának, hogy vessen véget az összejöveteleknek — ugyanis túl sokan zsúfolódtak be az emeleti terembe, hogy dicsőítsék Istent!

Az embereknek ma is meg kell ismerniük Jézus valóságát. Az emberek még ma is magányosak — és szellemi láncokkal kötözöttek. Éhesek az ételre, amit még sohasem kóstoltak. Szomjasak az élő vízre, amit sohasem tapasztaltak.

milyen látomás százszázalékos

Nem az ügyességünket, sem az egész világot átfogó szervezetünket, nem a világ meghódításának általunk kialakított módszerét keresi. Isten azt mondta Mózesnek: -…elküldelek téged a Fáraóhoz és hozd ki az én népemet, az Izráel fiait Egyiptomból. Ekkor ajándékozta meg Isten a csodavesszővel.

De ez nem volt elég. Mózes többet akart. Elmagyarázta Istennek, hogy Ő elég rossz beszélő, nem tudná Isten kisegíteni Őt ebben? Végül Mózes úgy találta, hogy most már elég jó ellátmánya van, és elindult, hogy engedelmeskedjen Istennek!

Látjátok, mennyibe tellett Istennek, hogy rávegye Mózest az engedelmeskedésre? Jól szervezett, bejáratott intézménynek. Végül, mint Mózes, azt mondtam: - Értem.

milyen látomás százszázalékos

Ma van ma. A tegnap elmúlt! Az alap készen van. Már több százezren vagyunk laikusok az edény kitört, a látás elesett világon, akik felkészültünk, készen állunk arra, hogy elinduljunk. Most eljött az idő, hogy megmozduljunk.

Module:R:ErtSz/data/sandbox - Wiktionary

Gyertek, kövessetek az ígéret földjére! Itt az idő, hogy bemenjünk a kórházakba, a kezünket a betegekre tegyük, és engedjük, hogy Isten csodát tegyen, és megüresítse azokat a kórházi ágyakat! Ez része a látomás kibontakozásának. Ez része Isten Dicsősége új hullámának, az ébredés új hullámának, milyen látomás százszázalékos átjárja az egész Földet. Az, hogy életben vagyok, és mozogni tudok, milyen látomás százszázalékos maga csoda, de ez nem elég!

Haladnom kell előre, és imádkoznom másokért, és lehetővé milyen látomás százszázalékos, hogy Ők is megkapják Isten erejét. Annyian vagyunk, akiknek jó kezünk és milyen látomás százszázalékos lábunk van, de csak ülünk és várjuk, hogy Isten megáldjon bennünket. Jézus Krisztus valóság. Ő keni fel milyen látomás százszázalékos életünket ma, most is. Több csodát láttam az utóbbi néhány hétben, mint azelőtt hosszú milyen látomás százszázalékos alatt. Semmi más nem tudja életre hívni.

Isten átvette az irányítást, és huszonnégy milyen látomás százszázalékos alatt többet végzett, mint én tizennégy hónap alatt! Isten visszahív bennünket Ősi gyökereinkhez, a kezdetekhez, és e kezdeti szellemi gyökerünknek a veleje az IMA.

Engedjétek, hogy a Szent Szellem felserkentse a szíveteket a következő cselekedetre a területeteken.

  • Mi a látás 120 százaléka
  • A földmérőknek van látomásuk

Keressétek Istent az éjszaka közepén. Mint szellemi vezetőtöket, engem is erre ösztönzött az Úr. Keresem Istent, arcra borulva, az éjszaka közepén. Lesz az utolsó időkben egy népe, és ez a nép készen fog állni.

Demos Shakarian: Új életstílus

Be fog jönni az életetekbe. Demos Shakarian SOHA nem fog megelégedni azzal, hogy a múlt eredményeiben éljen, hogy azért tiszteljék, ami a múltban történt.

Túl sok munka maradt még elvégzetlenül. És azt szeretném, ha csatlakoznátok hozzám. Keressétek Istent, engedelmeskedjetek az akaratának, és ti is megtapasztaljátok a Szent Szellem friss kenetét.

Most azonban nem az élő Juliánról, hanem Kodolányi János regényalakjáról akarunk beszélni. A Julianus barát újabb regényirodalmunk egyik kimagasló alkotása, s nemcsak a papság, hanem a hívek sorában is igen sokan olvassák és gyakran teszik fel a kérdést: vajon Julianus barátnak a regényben rajzolt képe összeegyeztethető-e a katolikus szerzetes vagy általában a katolikus pap lelki képével? Kodolányi János anyakönyv szerint katolikusnak született, de protestáns környezetben nőtt fel és csakhamar hivatalosan is átment annak a felekezetnek keretébe, amelyben lélegzett. Egész gondolkozásmódja, még inkább öntudata kálvinista. A katolikus lelkiséget és vallásos életet csak kívülről ismeri.

Amikor Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy ölje meg a fiát, Izsákot áldozatként, Ő kész volt engedelmeskedni. És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én beszédemnek.

Egy látomást szerzett a szívemben — és tizennégy hónapon át engedelmeskedtem a hívásának, még ha úgy is látszott, hogy az erőfeszítéseim nem teremnek gyümölcsöt. Végül Isten közbeavatkozott. Isten megjutalmazza az engedelmességet, és megjutalmazza az Ő Látomásait. Amikor Isten megmutatta nekem azt a sok százmillió arcot, a világ minden táján, akik a Magasságos Isten szeretetében és imádatában örvendeznek, tudtam, és tudom ma is, hogy ez be fog teljesedni.

Még nincs befejezve. Még alig kezdett el kibontakozni. De a jövőben az erő és a Szent Szellem még nagyobb kenetét kapjuk meg! Lépésről lépésre, az elkövetkezendő hónapokban megosztom veletek azokat a hatalmas cselekedeteket, amiket Isten a felkészített népe számára készít.

Még annyi mindent el szeretnék mondani nektek, de Isten még nem szabadított fel arra, hogy nyilvánosságra hozzam azokat. Emberek, szükségünk van a Szent Szellem erejére a csoportokban. Hívjátok a Szent Szellemet, milyen látomás százszázalékos Ő jönni fog. A konferenciáknak is nyitottabbaknak kell lenniük Isten kiáradására. Csatlakozzatok hozzám.