Névadó látomás. Assisi Szent Ferenc – Wikipédia


névadó látomás szembetegségek - myopia és hyperopia

Körüljárnak, s kicsit nem értik, miért rohantam ilyen messze? Kutatnak rajtam, bennem, — s végül körül is néznek tán a tájon, amelyre végig csak szorongva Heltai Gáspár: Száz fabula részlet Egy igen szép szarvas talála egy igen szép forrásra.

névadó látomás az életkorral összefüggő látáskezelés

És midőn kévánságoson ivott volna belőle, és a vízbe tekéntvén szép szarvait meglátta volna, igen kezde azokat dicsírni és magát azokáért elhinni.

De midőn lábait megtekéntötte volna, megutálá és megszidá azokat, vaj úgymonda vékony és kesken rossz marha: mire valók vagytok?

Assisi Szent Ferenc

Olyan kellemes vadnak olyan lábai legyenek-é? Mikoron névadó látomás a forrásba nézvén eféléket mondana, hallá a vadászónak kürtelését, és az agaroknak sálpolkodását.

névadó látomás a látás helyreállítása felnőtteknél

És megijedvén, igen kezde futni. Szarvasok A Magyarország védett állatai c. A vadászat Másnap korán reggel vadászkürtök ébreszték a vendégeket; sokan, kik a vadászatról gondolkozva aludtak el, kik a vadászatról álmodtak is, egyszerre talpra ugrottak ez édes hangokra; mások, kik szerettek volna megalkudni magukkal még egy félórácskában, s csak egy kicsi kis álmocskát ajándékoztak volna még örömest nehéz szempilláiknak, e föltételökben erősen akadályozva voltak névadó látomás nőttön növekedő zsibaj által, mely a Kárpáthy-kastélyt egyszerre fölveré; jövő-menő léptek, ismerős hangok kiáltozása a tornácokon, névadó látomás udvaron csaholó ebek, ostorkongatások, nyerítő paripák fölverték volna még a hétalvót is édes nyugalmából.

névadó látomás hyperopia magas fokú asztigmatizmus

Ki várhatna a vadász emberektől diszkréciót, kíméletet? A legfinomabb szalonember is, mikor vadászni készül, más csizmát húz, más sipkát tesz, s azzal azt hiszi, hogy ez mármost őt feljogosítja iszonyúan kopogni, mikor megy, és egészen más hangon beszélni, mint egyébkor.

Sőt még ez sem volt elég, hanem ha valaki még ki nem nyitotta az ajtaját, azt felénekelték, s nehogy történetesen valamely mélyen alvó még erre se ébredjen fel, kisütögettek egynehány puskát az udvaron.

névadó látomás felmérni a látást

A vadászat szenvedélye különben névadó látomás én még nem ismertem embert, akinek e mulatsághoz ellenszenve lett volna, s közös ez a gyermekekkel, úgy mint a vénekkel, s a nőkkel, mint a férfiakkal.