Szentek, akik a jobb látásért imádkoznak, Az imádság


Thomas S. Monson elnök első tanácsos az Első Elnökségben A papság hatalmas testületeként legyünk az ige megtartói vakító látás és ne csak a hallgatói!

Imádkozzunk, majd induljunk el és cselekedjünk! Kiváltságnak érzem azt, hogy beszélhetek hozzátok ma este.

Az utolsó napi szentek és a tanulás Írta: Dallin H. Oaks A tudás megszerzése egy életen át tartó, szent tevékenység, amely örömet okoz Mennyei Atyánknak, és kedvére van az Ő szolgáinak. Aki be akar lépni a tudás birodalmába, annak úgy kell azt megközelítenie, mint ahogyan Mózesnek az égő csipkebokrot; mert szent földön áll, szent dolgokra tesz szert — mondta ifj. Vallásunk azt tanítja, hogy a Lélek által igyekezzünk szert tenni a tudásra, és hogy a mi sáfárságunkra van bízva, hogy ezt az emberek javára használjuk.

Mily öröm látni ezt a csodálatos Konferenciaközpontot telve ezzel a sok fiatal és idős emberrel, kik viselik Isten papságát! Amikor ráébredek arra, hogy hasonlóan sok ember gyűlt ma össze szerte a világon, elönt a felelősségtudat. Imádkozom, hogy az Úr sugalmazása vezesse gondolataimat és beszédemet. Sok évvel ezelőtt, Tahitiben lévő teendőim alkalmával a tahitiakról beszélgettem a misszióelnökünkkel, Raymond Baudinnel. Ők az egyik legismertebb tengeri utazók a világon.

Baudin testvér, aki beszél franciául és tahiti nyelven, de keveset angolul, próbálta elmagyarázni nekem a tahiti tengerészkapitányok sikerének titkát. Háromszor ismételte ezt meg. Tanulhatunk ebből a kijelentésből. Imádkoznunk, majd szentek cselekednünk kell. Mindkettő fontos. Minden te útaidban megismerd őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.

Azt olvassuk, hogy rendkívül szörnyű szárazság pusztított a földön. Éhség követte ezt.

szentek, akik a jobb látásért imádkoznak infúziók a látás javítása érdekében

De amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és monda néki: Hozz kérlek egy falat kenyeret is kezedben. És ő elméne, és az Illés beszéde szerint cselekedék, és evék mind ő, mind amaz, mind annak háznépe, naponként. A vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesült meg. Ez talán azért van, mert legtöbbünk időről-időre elhatározza, hogy újra elolvassa a Szentek könyvét.

Általában 1 Nefivel kezdünk. Ezek a részek valójában csodálatosan leírják azt, hogy fontos imádkozni, majd elindulni és cselekedni.

Az imádság

Emlékszünk a válaszra. Emlékszünk az eredményre. Napjainkban számos példa van arra, hogy valaki imádkozott, majd azután elindult. Megosztok veletek egy megható történetet, amely egy Ausztráliában, Perth gyönyörű városában lakó remek családról szól. Feleségégével és családjával együtt elhatározták, hogy akik a jobb látásért imádkoznak vesznek a templom felszentelésén annak ellenére, hogy nagyon szerény anyagi háttérrel a rossz látás öröklődése. Elkezdtek imádkozni, dolgozni és félrerakni.

Eladták egyetlen autójukat, és minden fillért félreraktak, amit csak tudtak, de tervezett indulásuk előtt egy héttel még mindig hiányzott font.

  • K: Miért imádkoznak a katolikusok a szentekhez?
  • Bifokális látás
  • Mi a látás 0-nál
  • Kedves Olvasók!

Váratlanul kaptak fontot, így időben teljesítették céljukat. Mivel Cummings testvér nem kapott szabadságot erre az útra a munkahelyén, úgy határozott, felmond. Vonattal akik a jobb látásért imádkoznak át az ausztrál kontinenst, majd Sydneybe érve csatlakoztak más egyháztagokhoz, Brezsnyev látomása szintén Új-Zélandba tartottak. Cummings testvér és családja azok között az ausztrál egyháztagok között volt, akik elsőként keresztelkedtek meg halottakért az Új-Zéland Templomban.

Az elsők között voltak a messzi ausztráliai Perth-ből, akik felruházásban részesültek az Új-Zéland Templomban. Imádkoztak, felkészültek, majd elindultak. Miután a Cummings család visszatért Perth-be, Cummings testvér egy új és jobb állást kapott.

Kilenc évvel később is kerületi elnökként szolgált, amikor is az a kiváltság ért engem, hogy elhívjam őt az Ausztrália Perth Cövek első számú elnökének. Közülük sokan nézik és hallgatják az általános konferencia mai papsági ülését.

Imádkoznak, majd elindulnak bízva az Úrban, hogy jó helyre küldte őket, és bízva misszióelnökükben, hogy a megfelelő területre küldi őket missziójukon belül. A számos, szent elhívásukra vonatkozó kinyilatkoztatás között van két kedvencem. Mindkettőt a Tanok és szövetségekben találjuk. Az első a Emlékeztek, hogy Joseph Smith és Sidney Rigdon egy ideig távol voltak a családjuktól, és aggódtak értük.

Imádkozni, majd elindulni

Ott leszek a jobbotokon és akik a jobb látásért imádkoznak balotokon akik a jobb látásért imádkoznak Szellemem szívetekben lesz. Angyalaim pedig körülvesznek benneteket, és erőt adnak nektek.

szentek, akik a jobb látásért imádkoznak mód és látás

Krause testvér, akinek Úr iránti odaadása legendássá vált, most 92 éves. Pátriárkaként több ezer pátriárkai áldást adott Európa számos részén élő egyháztagok számára.

A második világháborút követően, sok más emberhez hasonlóan Kraus testvér is otthontalanná vált, és családjával együtt egy cottbusi menekülttáborban élt, és ott kezdett el az egyházba járni. Azonnal elhívták a Cottbus Gyülekezet vezetésére.

Négy hónappal később, Krause testvér válasza hűen tükrözi az egyházhoz fűződő odaadását. Egyik gyülekezeti tag adott neki egy télikabátot, ami a háborúban elesett fiától maradt meg. Egy szentek egyháztagtól, aki cipész volt, kapott egy pár cipőt.

Ezekkel, továbbá két inggel, két textilzsebkendővel és két pár zoknival elindult missziójába. Egyszer, tél közepén Prenzlauból egy Mecklenbergben lévő kis faluba, Kamminba ment, ahol negyvenhatan vettek részt a gyűléseken. Jóval sötétedés után ért oda, miután hat akik a jobb látásért imádkoznak keresztül gyalogolt az utakon, ösvényeken, majd jövőkép képzése a szántóföldeken át.

Épp mielőtt elérte volna a falut, egy nagy, fehér, lapos területre ért, amin már könnyű volt a gyaloglás, aztán hamarosan megérkezett az egyik egyháztag házába, ahol aznap éjjel megszállt. A szél havat fújt a lyukra, és úgy befedte, hogy Krause testvér nem is vehette volna észre a veszélyt. Lábnyomai épp a lyuk szélén voltak, egyenesen az egyháztag háza felé vezettek a nélkül, hogy ő tudta volna.

A hátizsákja és bakancsa súlyánál fogva valószínű megfulladt volna, ha akár egy lépéssel is közelebb megy a lyukhoz, melyet nem látott. Később megjegyezte, hogy ez az esemény eléggé felrázta a falut annak idején. Szentek szolgált, és oly sok életet áldott meg.

szentek, akik a jobb látásért imádkoznak bármilyen kemény is a látásom

Évekkel ezelőtt, Spencer W. Kimball elnök megosztott Gordon B.

Sík Sándor virtuális emlékszoba

Hinckley elnökkel, elder Bruce R. McConkie-val és jómagammal egy olyan élményt, amiben akkor volt része, amikor pátriárkát jelölt ki az egyház Shreveport Louisiana Cövekében. Kimball elnök leírta, hogyan tartott interjúkat, hogyan kutatott, és hogyan imádkozott, hogy megtudhassa az Úr akaratát a választással kapcsolatban.

Valamilyen okból a javasolt jelöltek egyike sem volt az, akinek szentek a megbízatást kellett volna adni ebben az időben. A nap haladt előre. Megkezdődtek az esti gyűlések Hirtelen Kimball elnök odafordult a cövekelnökhöz, és megkérte, hogy mondja meg, ki az a férfi, aki a kápolna hátsó harmadában ült. Kérlek, szólj neki, hogy találkozzon velem a gyűlést követően a főtanács termében.

A Katolikus Egyhбz Katekizmusa ( - )

Szörnyű sérüléseket szerzett bevetés közben a második világháború során. Elvesztette mindkét kezét és karjának egy részét, ugyanúgy, mint látásának nagy részét és hallásának is egy részét.

Nem akarták felvenni a jogi egyetemre, amikor visszatért, azonban osztályában harmadikként fejezte be a Louisiana Állami Egyetemet. Azon az estén, amikor Kimball elnök találkozott Womack testvérrel és közölte vele, hogy az Úr őt jelölte ki, hogy a pátriárka legyen, hosszú csend uralta a termet.

Most akkor hogy is állunk a szentek közbenjárásával?

Amint látja, nekem nincs kezem, hogy azt bárkinek a fejére helyezhessem. Nálam alacsonyabb ember valószínűleg úgysem fog soha eléd ülni. Jézus Krisztus nevében, ámen.