A látásod a kezedben van


Megjött a látásom Alapige: Jn 9, Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Nekünk — amíg nappal van — annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok.

+ Best Gyógyítás images in | egészség, reflexológia, természetes egészség

Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Istenünk, valóban a te nagy jóságodat és irgalmasságodat szeretnénk áldani most így együtt is. Ha nem vesszük is észre, akkor is abból élünk, hogy te irgalmas vagy hozzánk. Nem úgy cselekszel velünk, ahogy megérdemelnénk, és kimondhatatlanul jó vagy még akkor is, amikor valamit elveszel tőlünk vagy próbákat bocsátasz ránk.

Utólag látjuk, hogy ebbe a csomagba is bele volt rejtve a te jóságod és abból következően valamilyen ajándék. Kérünk téged, hadd ismerjünk meg igazán annak, aki vagy. Köszönjük, hogy a te jóságod és irgalmad Jézus Krisztus személyében öltött testet.

Köszönjük, Urunk Jézusunk, hogy aki lát és megismer téged, az látja és megismeri az Atyát.

  • Idézetek - szívedbe
  • Kontaktlencse vagy szemüveg?
  • Bevásárlás közben megállsz az első kész olvasó szemüvegeket árusító állványnál, és próbálgatod, melyikkel látsz jobban.
  • Az egyik szem homályos látása okozza
  • Szentek látásból
  • Milyen egy jó szemvizsgálat? - Széchenyi Optika
  • Kontaktlencse vagy szemüveg? Melyik való neked?
  • На последних сотнях метров землю устилал ковер короткой, жесткой травы, ступать по которой было очень приятно.

Téged szeretnénk ma este is jobban megismerni. Emelj közel magadhoz. Jelentsd ki magadat nekünk, hadd ismerjük meg a te világosságodban önmagunkat is jobban. Eléd hozzuk sokféle nyomorúságunkat, sokszor már magunk sem tudjuk számon tartani őket. Könyörülj rajtunk, és a te gyógyító, szabadító, feloldozó hatalmaddal és szereteteddel végy munkába most minket. Mi pedig nem akarjuk félteni magunkat tőled. Szeretnénk teljes bizalommal kiszolgáltatni magunkat neked.

Feliratkozás hírlevelünkre!

Könyörülj rajtunk. Szólj hozzánk egészen személyesen.

a látásod a kezedben van

Engedd, hogy az emberi szón keresztül meghalljuk a te teremtő igédet, merjünk bízni benned, és amiből ma este akarsz megszabadítani, amivel most akarsz megajándékozni, azt tedd meg kegyelmesen. A legtöbben részleteiben is ismerjük ezt a történetet, el is tudnánk mondani. Most mégis úgy hajoljunk föléje, hogy minden mondatnál megállunk, és engedjük, hogy Isten hozzánk ma szóló üzenete eljusson egészen a szívünkig. Ez a történet is a mi Urunk Jézus Krisztus isteni hatalmát és csodálatos gyöngéd szeretetét ragyogtatja fel előttünk.

Kérdés Küldése Akció Leírása Szemüveged megviselt és elavult? Látásod már nem a régi? Szeretnél egy új keretet, de nem tudod, hogy mi illene igazán hozzád?

Látatlanban is állítom, hogy erre az Ő isteni hatalmára és kimondhatatlan gyöngéd szeretetére van szükségünk mindnyájunknak. Akármilyen lelkiállapotban vagyunk most itt, akárhonnan jöttünk és hova térünk vissza, és hitben vagy a hitetlenségben is akárhol állunk, onnan, ahol vagyunk, ez az Ő hatalma és szeretete tud kimozdítani.

A zsákutcából kiutat adni, a megoldhatatlannak látszó problémáinkra igazi megoldást, kérdéseinkre érdemi választ. Egyedül Ő tud rajtunk segíteni ma is, akármi szorongat és terhel. Azzal kezdődik ez a történet, hogy amint eltávozott Jézus, látott egy embert.

a látásod a kezedben van

Honnan távozott el? A megelőző fejezet rendkívül kemény színekkel festi le azt az éles vitát, amibe Jézus került az akkori élet vallásos vezetőivel. Olyan kemény volt a szópárbajuk, hogy a végén meg akarták Jézust kövezni. Ma így mondanánk: meg akarták lincselni. Átment közöttük és ilyen módon eltávozott.

És amint eltávozott, meglátott egy embert. Közvetlen életveszélyben van. A látásod a kezedben van ellene való gyűlölet, düh, harag, méreg, tehetetlenség majdnem gyilkosokká teszi az ellenfeleit és ellenségeit, és Ő így menekül meg onnan közülük.

Eközben meglát egy vak koldust. Elgondolkoztam azon, hogy sokszor mi nyugodt állapotunkban sem vesszük észre egymást. Sokszor, amikor különösebb bajunk nincs, bár ilyen viszonylag ritkán vanakkor is elmegyünk egymás mellett, meg keresztül nézünk egymáson. Nem érdekel engem a másik baja, nekem is megvan, s rajtam sem segítettek — efféléket gondolunk és mondunk.

Nem beszélve arról, hogy a félelem, a kétségbeesés, a keserűség még inkább vakká teszi az embert.

a látásod a kezedben van

Ilyenkor szükségképpen befelé fordul a tekintetünk is. Magunkkal vagyunk elfoglalva. Ilyenkor van az, hogy megyünk, és úgy tűnik, mintha a járdára néznénk, mégsem vesszük észre a gödröt és kibicsaklik a bokánk, mert beleléptünk.

Nézünk, de nem látunk. Ilyenkor van az, hogy elmegyünk sokszor ismerősök mellett is, és nem vesszük észre őket. Az ember olyan, mintha normális lenne, mintha nézne, látna, de teljesen lefoglalja valami. Őrlődik valami problémán, és valóban se lát, se hall — ahogy mondani szokták.

Account Options

Jézus azonban ilyen állapotában is észreveszi ezt a vak koldust, akihez semmi köze, aki nem hívta magához. Most éppen nem hozzá készül, semmi dolga nincs vele. Most igazán megértenénk, hogy önmagával van elfoglalva a Mester. Neki azonban mégis fontosabb önmagánál a kicsi, a beteg, a kiszolgáltatott, a reménytelen helyzetben levő, akivel senki más nem törődik.

Nagy vigasztalás ez, hogy ilyen a mi Megváltónk.

a látásod a kezedben van

Ilyen fontos vagy te is Őneki. Pontosan tudja, hogy melyikünket milyen vakság, milyen jellegű koldusszegénység gyötör most, és nála készen van az ajándék, a megoldás, a gyógyulás, a szabadítás nekünk is. Nem véletlen az, hogy ma éppen itt vagyunk ahelyett, hogy otthon még egy kicsit lazított volna az ember, vagy valamit még elintéztünk volna, vagy gyorsan valakihez elmentünk volna megbeszélni valamit.

a látásod a kezedben van

Az Ő szeretete vonzott ide, mert neki a látásod a kezedben van mindnyájan fontosak vagyunk. A Biblia tanúsítja, hogy mindnyájunkkal valami nagyon szép terve van. Mint ahogy ezzel az emberrel is az volt. E tervének a megvalósulásában egy részlet, egy láncszem ez a mai este, ez a csendes háromnegyedóra, amikor Ő ajándékokat kínál nekünk is. Egy sor bibliai, evangéliumi történet jutott eszembe, hogy mennyire ilyen a mi Megváltónk.

Az utolsó útján halad Jeruzsálembe, a kereszt árnyéka már a látásod a kezedben van az életére, néhány nap múlva már kiszenved a Golgotán, de ahogy Jerikó főutcáján végighalad, még meglát egy embert, aki ott kapaszkodik a lombok között. Talán köznevetség tárgya, hogy egy ilyen tekintélyes idősebb férfi felmászott egy fára, és onnan les a lombok közül, hogy meglássa Jézust. Ő abbahagyja a tanítást, megáll az alatt a fa alatt, nem egy másik alatt, nem hűvösölni áll meg, hanem nevén szólítja ezt az embert.

Lehívja onnan, rehabilitálja az egész város előtt, és utána meglátogatja. Zákeus pedig ezt a találkozást követően más emberré lesz. Ilyen szeme van Jézusnak. Ott sem a reá váró szenvedés töltötte be egészen úgy, hogy se lát, se hall. Ott is észreveszi azt, aki látni akarja őt, aki vágyakozik utána.

És amikor már kifelé megy a városból és a következő állomás Jeruzsálem, akkor még észreveszi azt a látásod a kezedben van vak koldust, aki meg arra vár, hogy ha egyszer Jézus arra jönne, akkor biztosan tudna rajta segíteni. Mikor meghallja, hogy Jézus az, aki elhalad, nem lehet elcsendesíteni. Kiabálja: Segíts rajtam Jézus, Dávid fia! Könyörülj rajtam! Csitítják az emberek, de ő annál inkább kiabál, s végül Jézus meggyógyítja ezt a vakot.

Amikor már összeverték Kajafás kihallgatási termében, és az arcán folyik le a köpés meg a vér, így kísérik át hajnalban a kihallgatási teremből a házi börtönbe, akkor még megkeresi a tekintetével Péter szemét, aki éppen akkor tagadta meg harmadszor is Őt, és miután megszólalt a kakas, eszébe jutott Jézus szava.

Éppen szeretne gyorsan eltűnni, mert a sírás fojtogatja, de Jézus még megkeresi az ő szemét. Nem tudjuk, mi volt ebben a tekintetben, a látásod a kezedben van hogy megtartó erő, azt tudjuk a későbbiekből. Ilyen a mi A látásod a kezedben van. Egy kemény vita után az életét menti, úgy megy ki a templomból. A szíve szorul össze, hogy ilyenek uralják a templomot, hogy ide süllyedt a vallásos élet, hogy ennyire nem értik Őt, nem ismerik fel benne az Isten küldöttét, aki segíteni tudna.

Sikeresen feliratkoztál!

Meg akarják kövezni, agyon akarják verni. Mégsem ez tölti be, ha-nem mihelyt elmegy egy a látásod a kezedben van koldus mellett, azt keresi, hogyan lehetne rajta segíteni. Bár megmelegedne a szívünk és tudnánk Őt dicsőíteni! Ezzel a bizalommal tudnánk hozzá hozni mindnyájan azt, ami most szorongat, vagy ami már régóta szorongat, vagy amire már mi is legyintünk, és azt mondjuk: reménytelen, mint a látás áll reménytelen esetnek tartották ezt a vakot.

Bár így tudnánk hozzájönni, és várnánk azt, hogy Ő segít! Így látja meg ezt az embert, aki születésétől fogva vak volt, és a későbbiekből kiderül, hogy abból tengette az életét, hogy koldult. Egy ilyen senki fia is fontos Jézusnak. Súlyosbítja a dolgot, hogy reménytelen a helyzet, rajta nem lehet segíteni.

Vakon született, tehát nem megbetegedett közben a szeme, nem elveszítette a látását, hanem hiányzik egy érzékszerve.

Kontaktlencsét használjak vagy szemüveget?

Így jött a világra. Mindenki tudja, hogy ezen sem ő maga nem tud változtatni, sem mások a látásod a kezedben van tudnak rajta segíteni. A Biblia arról szól, hogy mi mindnyájan így jövünk a világra, hogy hiányzik a lelki látásunk. Hiányzik az az érzékszervünk, amivel érzékelnénk Istent.

Ezért mondják sokan, hogy nincs Isten, mert nem érzékelik. Hiányzik az az érzékszervünk, amivel igazán önmagunkat megismerhetnénk, amivel a bűnt bűnnek látnánk, az erényt erénynek, a jót jónak, a gonoszt gonosznak, és annak is mondanánk. Igazán meglátnánk egymást, hogy tényleg ne az lenne, amit tegnap mondott valaki, hogy engem otthon levegőnek néznek.

Ami azt jelenti: mintha nem lenne, átnéznek rajta, ahogy a levegőn átnézünk. Mondott példákat is arra, hogy ez sajnos valóban így van. Ennek az a következménye a mi esetünkben is, hogy koldusok vagyunk. Elmondott egyszer valaki egy egyszerű történetet, ami néhány esti órában zajlott le egy átlag család életében.

Hazafelé ment a munkából, közben bement az óvodába a kislányáért. Ahogy utaztak haza, a kislány szeretett volna vele beszélgetni, ő viszont szeretett volna elolvasni egy cikket az újságból, amíg hazaérnek.